EFOP-1.4.4

        BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ

Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

EFOP-1.4.4-17

Magyarország Kormányának felhívása a helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint civil és egyházi szervezetek részére a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a a társadalmi együttműködés növelését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem erősítését. A cél elérését a Kormány helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint a szegény, hátrányos helyzetű gyerekekkel való munkában tapasztalattal rendelkező civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás célja

A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

A program komplex módon reagál a társadalmi problémákra. Nemcsak a lemorzsolódás csökkentése a cél, hanem olyan tényezők érdekében is célzott beavatkozásokat szükséges tenni, mely területen a roma nők jelenléte kiemelkedően magas. Ennek értelmében lépéseket kell tenni családon belüli kiszolgáltatottságuk, gyermekként történő férjhez adásuk ellen is, és nem feledkezhetünk meg a menekülő útnak vélt prostitúció kockázatáról sem. Azok, akik a családalapítás miatt morzsolódnak le, akár egész életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munkahelyük legyen. Az előbb említett tényezők miatt koncentrált beavatkozásokra van szükség, mégpedig minél korábbi életkortól kezdve, annak érdekében, hogy iskolai és munkaerő-piaci esélyeik javulhassanak. A köznevelés fejlesztési programoktól való elkülönülését az biztosítja, hogy nem közvetlenül az iskolai eredmények javítására koncentrál, hanem az esélyteremtésre, az iskolai sikeresség előfeltételeit alapozza meg az önismeret, a szociális kompetenciák fejlesztése és a tanulás iránti motiváltság megteremtésével, míg  a köznevelési fejlesztési programok közvetlen intézkedéseket tesznek a tanulmányi eredmények és az iskolai teljesítmény javítására (pl. különórák biztosítása kulcsfontosságú tantárgyakból, nyelvtanulási lehetőség biztosítása)

A fent említett programok összességében komplex beavatkozásokat tesznek a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében. Összességében, jelen felhívás a céljai, célcsoportja (női program) mellett alkalmazott eszközeiben is különbözik a köznevelési fejlesztési programoktól.

A felhívás egésze itt olvasható.